0
Your Cart

什麼是黑玉米?

第一章:黑玉米的誕生

有一日, 有一對老夫婦喺佢哋嘅農莊度耕種, 突然發現咗一粒發光嘅神秘蛋。佢嘅光就好似星星咁閃耀喺天空之中。 佢哋兩老互相咁望咗一眼,眼裏面充滿嘆服嘅神色。

於是佢哋小心翼翼咁拎起呢粒蛋, 佢哋兩老身體感受住呢粒蛋溫暖而且柔和嘅光芒,之後佢哋就收埋喺屋企最深層嘅地庫寶箱入面。
跟住到咗夜晚,老夫婦瞓咗之後, 突然之間佢哋聽到喺地牢深處有啲奏鳴聲音, 原來係呢粒蛋嘅聲音, 令到喺地牢漆黑環境裏面變得愈黎愈光。 呢啲咁響嘅聲叫醒咗老夫婦。佢哋即刻去到地庫睇下發生咩咩事, 呢個時候, 呢粒蛋裂開咗, 佢哋彎低身體躲避, 跟住一個好似粟米嘅小朋友就喺蛋殼度爆咗出嚟。呢個細路就係黑玉米。

呢個細路仔張開咗會發出紅光而且閃亮嘅眼睛眼睛。老夫婦睇到嘅時候又興奮又渴望。

呢對老夫婦雖然屋企冇小朋友,但係佢哋見到黑玉米之後好開心, 於是收養咗呢個神秘嘅細路。黑玉米唔知道自己其實係外星人, 佢以為自己係農莊主人嘅仔。但係, 當佢睇到自己喺鏡中嘅倒影, 同其他人類嘅樣貌比起嚟, 佢總係有種不可思議嘅不適感。佢嘅樣貌就似黑色玉米一樣,身高比一般人矮小, 所以令到佢心入面去其他人始終有種疏離感。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

Translate »